Om

Bona trädgård inköptes och renoverades upp 1983 av Ingrid och Lennart Gustavsson. I flera år stod grönsaksodlingen i centrum för verksamheten med med tiden tog sommarblommorna alltmer plats och numera är det företagets huvudnäring. Under 80-talet var Bona trädgård med och torgade med ett säsongsbaserat och kravgodkänt sortiment i Askersund, vilket lade grunden till den goda kundkontakt vi har idag.

Under åren har företaget genomgått stora förändringar och ständigt förbättras. Vi strävar efter att vara så miljöanpassade som möjligt, vi var tidiga i trädgårdsbranchen med att bli helt oberoende av fossila bränslen och arbetar med biologiska växtmedel. Nya lokaler har byggts och trädgården är idag en modern anläggning som har anpassats efter både växter och människors behov. Idag drivs trädgården av Ingrid och Lennarts son Jens och hans sambo Lotten.

lotten och Jens i blomhår
medfinaniseras av europeiska unionen logga